MDŽ 6.3.2018

Setkání seniorů v Pirně

     Ve čtvrtek 24.9.2015 odjeli v 8,oo zástupci benešovských seniorů do Pirny, kde se v rámci partnerství měst Benešov n.Pl.  a Heidenau, uskutečnilo setkání seniorů obou měst. Společné setkání bylo zahájeno společným obědem ve Familien Zentru v Pirně. Po obědě odjeli senioři do Sportovního centra v Pirně, kde se uskutečnil turnaj v Bowlingu. Turnaje se zúčastnilo celkem 29 hráčů.  Z Heidenau 13 / 7 žen a 6 mužů/ a z Benešova 16 hráčů / 12 žen a 4 muži/.                                  
     Po skončení turnaje bylo provedeno vyhodnocení a ocenění nejlepších. Při turnaji i po vyhodnocení probíhala „živá konverzace„ , kde se projevila slabá znalost němčiny. Takže zůstalo jen u pár slovíček a pantomimy. Hodil by se kurz konverzační němčiny – bylo by jistě dost zájemců.        
     Poděkování za tuto akci patří jak seniorům obou měst, tak hlavně organizátorům z řad seniorů  z Heidenau. A také městu Benešov n.Pl. , které hradilo autobus. Čech Ruda.

BOWLING v Heidenau


V rámci spolupráce měst Benešov a n. Pl. a Heidenau se ve čtvrtek, 16. října 2014, uskutečnilo plánované setkání seniorů obou měst a také turnaj v Bowlingu. Celkem 16 zástupců Klubu seniorů Benešov n. Pl. se složilo na dar pro seniory z Heidenau a v 8 hodin odjel malý autobus směr Německo. Po příjezdu jsme byli přivítáni a pozváni na oběd. Potom jsme odjeli do Sportovního centra, kde se turnaj v bowlingu uskutečnil. Celkem bylo 28 hráčů. Z Heidenau 12 / 7 žen a 5 mužů/ a z Benešova n. Pl. 16 / 12 žen a 4 muži/. Po skončení turnaje jsme byli krásně pohoštěni u Gúntera a Brigity, kteří soukromě, ale s podporou města, provozují miniškolku. Následovalo vyhodnocení nejlepších v turnaji a potom rozloučení a odjezd zpět do Benešova n. Pl., kam jsme přijeli v 19,3o hod. Za příjemně prožitý den patří poděkování především hostitelům z Heidenau a zástupcům Klubu seniorů z Benešova n. Pl.

Vyhodnocení:

MUŽI: 1. RUDA 267 bodů                            ŽENY: 1. ERIKA 233 bodů SRN
          2. HERBERT 264 SRN                                 2. EDITA 210
          3. GÚNTER 240 SRN                                   3. JARKA 206
          4. PETER 216 SRN                                     4. ANNE 205 SRN
          5. WOLFGANG 212 SRN                             5. HANA 202

Čech Ruda

Bowling 27.dubna 2015

V pondělí 27. dubna 2015 se sešli senioři z Klubu v Děčíně na turnaji Bowlingu. V letošním roce již podruhé. Hrálo se od 14-16 hodin na 3 kola po 10 hodech s dorážkou. Přihlásilo se 15 hráčů: 4 muži a 11 žen. Bylo to hezky prožité pondělní odpoledne. Další akce, na které se senioři těší, jsou Kavárnička ke dni matek-12.5. v Kině a společné sezení členů Klubu ve čtvrtek 14.5.

Mezinárodní projekt spolupráce 2014

Pro rok 2014 je dotační titul Cíl3 vypsán díky končícímu dotačnímu období pouze na první pololetí roku. Pro spolupráci seniorů v tomto období byla získána dotace na tři společné akce. Dvě jednodenní akce se budou konat v Heidenau, třídenní vzdělávací výtvarný kurz pak v Benešově nad Ploučnicí.
První akcí je Rosenmontag (Růžové pondělí), tradiční setkání seniorů v Heidenau.
Druhou akcí je výstava Benešovská kraslice, která se koná střídavě u nás a v partnerském městě. Letos tedy bude v Heidenau.
Třetí akcí je mezinárodní výtvarný kurz, který se uskuteční ve výtvarných dílnách benešovské Základní školy. Tématem je po velkém úspěchu z loňska opět práce s paverpolem, letos to však bude figurální tvorba.

Termíny akcí mezinárodní spolupráce seniorů Benešova nad Ploučnicí a Heidenau, projekt Aktivní senioři
3. 3. 2014 - Heidenau Rosenmontag
17. 4. 2014- Heidenau Benešovská kraslice, dodání exponátů na výstavu 10. 4. 2014
8. 5. – 10. 5. 2014 – Benešov n. Pl. Výtvarný vzdělávací kurz figurální tvorby pomocí látky paverpol